សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ក្ដារលាយ

សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ការជិះកង់ខ្យល់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងកំដៅនិងមេកានិចក្នុងកំឡុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ នាងផ្តល់ឱកាសដើម្បីចូលរួមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ប្រភេទសំលៀកបំពាក់បែបនេះរួមមាន wetsuits, hydrofootballs និង hydro-jerseys ។

ឈុតសម្រាប់ការជិះក្ដោង

មានប្រភេទនៃ wetsuits ដូចជា:

សម្រាប់ការផលិតសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ក្ដារលោងប្រភេទផ្សេងៗអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់: